God Sygna-brønn

mars 10, 2000, 08:00 CET

Den første produksjonsbrønnen på Sygna-feltet er ferdig boret og viser bedre resultater enn forventet.

"Loggresultatene viser at den gode oljesanden er 10 meter tykkere enn vår prognose på 17,5 meter," sier prosjektsjef Kåre Søvik.

Riggen Borgland Dolphin startet boringen på Sygna i midten av januar. Det har vært store forsinkelser på grunn av feil på utstyr og dårlig vær.

Boreriggen skal de nærmeste dagene komplettere brønnen. Deretter skal riggen flyttes til Statfjord Nord for å bore en lang vanninjeksjonsbrønn inn i Sygna-feltet.

Utover våren skal flere brønner bores og rørledninger legges fra Sygna til Statfjord C-plattformen.

"Selv om vi har fått en del forsinkelser i boreprogrammet, skal vi fortsatt kunne klare produksjonsoppstart som planlagt 1. august," sier Søvik.