Lavere kredittrating

mars 15, 2000, 17:15 CET

Statoils kredittrating blir nedgradert i en fersk vurdering fra det amerikanske selskapet Standard & Poor's.

Kredittratingen plasserer Statoil på nivået AA -, mens selskapet hittil har hatt karakteren AA.

Den viktigste årsaken til nedgraderingen er at Statoil nå klassifiserer de utvinnbare reservene for olje- og gassfelt strengere enn tidligere, noe som har gitt opphav til en teknisk nedjustering av reservene på 30 prosent.

I tillegg mener ratingselskapet at Statoils finansielle profil og inntjening burde vært bedre for å kunne opprettholde ratingen.

"Kredittvurderingen viser hvor viktig det er å fortsette omstillingen som foregår i konsernet slik at lønnsomheten øker. Samtidig er det grunn til å understreke at kredittratingen av Statoil fremdeles er meget god," sier finansdirektør Jon Arnt Jacobsen.

Standard & Poor's høyeste karakter, AAA, er forbeholdt noen få selskaper. Blant disse er Shell.