"Gå til hovedinnhold"

Forskerprisen tildelt

mars 15, 2000, 07:00 CET

Statoils forskerpris er i år tildelt kjemiprofessor Terje Østvold for hans arbeid med å utvikle simuleringsmodellen MultiScale.

MultiScale kan forutsi mulighetene for saltavleiringer i produksjonsbrønner, prosessutstyr og transportrør.

Ved siden av korrosjon er saltavleiringer et av de største problemene knyttet til oljeutvinning. Vann som ikke lar seg blande med olje kan felle ut salt som legger seg i rørvegger og reservoar og dermed blokkere oljestrømmen.

Terje Østvold, som er professor i uorganisk kjemi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, har siden 1984-85 samarbeidet med Statoil for å utvikle dataprogrammet.

"Når vi kjenner den kjemiske sammensetningen av formasjonsvannet, olje og gass samt trykk og temperaturforhold, kan vi beregne ganske nøyaktig hvordan saltavleiringene blir. Det gjør oss bedre i stand til å foreta riktige brønnvalg, materialvalg og hvilken stålkvalitet vi skal benytte," sier Olav Vikane, rådgiver i brønnkjemi i Bore og brønnteknologi i Statoil.

Statoil har inngått en avtale med det norske selskapet Petrotech om salg og markedsføring av programmet.

Ifølge Oddfinn Thowsen, laboratorieleder i Petrotech, har selskapet så langt solgt 31 lisenser til oljeselskaper, serviceselskaper og forskningsinstitutter i Norge, Storbritannia, Brasil, USA og Malaysia.

Prisen, som er på 150.000 kroner, ble tildelt i går under det årlige Vista-seminaret i regi av Det norske vitenskapsakademi i Oslo.