"Gå til hovedinnhold"

Selger andel i Glitne-feltet

mars 15, 2000, 12:15 CET

Statoil selger 10 prosent i produksjonslisens 048B, som inneholder oljefeltet Glitne og den norske delen av Enoch-funnet i Nordsjøen, til Det norske oljeselskap (DNO).

Statoil jobber med å utvikle utbyggingsløsninger for mindre funn. Målet for arbeidet med Glitne er å legge fram plan for utbygging og drift til sommeren.

En selvstendig utbyggingsløsning med produksjonsskip eller annet flyttbart produksjonsanlegg er under planlegging. Feltet kan være i produksjon allerede neste år.

Tor Fjæran, direktør for Nye områder i Undersøkelse og produksjon Norge, har vært ansvarlig for salget fra Statoils side. Han sier at DNO, med sin uttalte strategi for utvikling av små felt og sin erfaring fra britisk sokkel, kan bli en viktig medspiller for Statoil på Glitne og eventuelt ved utvikling av flere småfelt.

Glitne-feltet inneholder om lag 25 millioner fat utvinnbar olje. Utbyggingskostnadene er beregnet til rundt 500 millioner kroner og produksjonsperioden ventes å bli mellom to og tre år.

PL 048B er under fradeling fra den opprinnelige lisens 048, blokk 15/5 i Sleipner-området i Nordsjøen. Etter nødvendige godkjennelser fra myndigheter og lisensgrupper, blir rettighetene i PL 048B fordelt slik: DNO 10 prosent, Elf 21, 8 prosent, Norsk Hydro 9,3 og Statoil (operatør) 28,9 prosent. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er 30 prosent.