Delt innstilling fra FU

mars 16, 2000, 11:00 CET

Forsyningsutvalget (FU) sendte i går, 15. mars, en delt innstilling til Olje-og energidepartementet over hvilke felt som skal levere ikke tildelte gassvolumer fra norsk sokkel.

Statoil har anbefalt en allokering til Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen fra 2004, og får støtte av selskapene Conoco, Elf, Norsk Hydro og Total. I tillegg har Statoil anbefalt at Gullfaks satellitter Fase 2 får levere mer gass.

Statoils Mikkel-felt og Hydros Oseberg/Oseberg Delta er fremmet av andre selskaper i FU for allokering i denne runden. Noen av de 12 selskapene i utvalget ønsker ikke noen tildelinger nå.

Ingen av allokeringskandidatene får støtte av et flertall i utvalget.

Under de salgsforpliktelsene som er inngått med europeiske kunder gjenstår det å utpeke aktuelle felt som kan levere i overkant av 400 milliarder kubikkmeter gass.

Statoils anbefaling av Kvitebjørn begrunnes med at feltet er det mest modne blant allokeringskandidatene og at utbyggingen er lisensøkonomisk lønnsom.

Selskapene som anbefaler tildelinger begrunner dette med at nye utbygginger gir større kapasitet og dermed grunnlag for å inngå nye salgsavtaler.

De selskapene som ikke anbefaler allokeringer nå viser til at det er tilstrekkelig leveringkapasitet på kort og mellomlang sikt, og at det også er mulig å starte leveranser under eventuelle nye avtaler fram til 2004-2005.

Anbefalingene til Olje- og energidepartementet er basert på at myndighetene tar en beslutning før sommeren.