Utvider innen biobrensel

mars 20, 2000, 08:00 CET

Statoil har blitt enig med svenske Vänerbrändsle om å slå sammen de to selskapenes biopelletsfabrikker som ligger i henholdsvis Säffle og Kil i Midt-Sverige.

Vänerbrändsle eier 20 prosent og Statoil 80 prosent i den nye enheten som får navnet Statoil Vänerpellets.

Statoil begynte å produsere biopellets i Sverige da selskapet kjøpte fabrikken Vänerbygden Pellets i Säffle i fjor høst.

Sammenslåingen med fabrikken i Kil betyr at selskapets produksjon av biopellets i Sverige kommer opp i 20 - 22.000 tonn årlig.

Det opplyser Ewa Maria Grabarczyk, leder for enheten Grønn energi i forretningsområdet Markedsføring og energi. Ifølge henne kan produksjonen økes til nærmere 30.000 tonn dersom markedssituasjonen tilsier det.

Biopellets framstilles av spon og andre avfallsprodukter fra treindustrien. Energiinnholdet er to til fem ganger høyere enn i uforedlet biobrensel.

Grabarczyk mener biopellets er en konkurransedyktig energikilde som det er grunn til å vente økende etterspørsel etter.

Foreløpig leverer Statoil biobrensel til to varmeanlegg i Norge og 13 i Sverige. Rundt 40.000 private husstander i Sverige fyrer nå med pellets.

I Norge driver Statoil en pelletsfabrikk i Brummunddal i Hedmark sammen med Norske Skog. Fabrikken, som ble satt i drift i fjor høst, har en årlig produksjonskapasitet på 8000 tonn.