Skip to content

Inngår avtale med Enitel

mars 22, 2000, 12:30 CET

Statoil og Norsk Hydro har inngått en avtale med telekommunikasjonsselskapet Enitel om leie av tilgang til et fiberkabelnett for kommunikasjon i den nordlige delen av Nordsjøen.

Enitel skal finansiere, bygge, eie og drive fiberkabelnettet som skal installeres på havbunnen og være i drift fra februar 2001. Avtalen innebærer at Enitel skal levere telekommunikasjon via fibernettet i ti år framover, med opsjon om forlengelse i ytterligere ti år.

Evalueringsleder John Knapskaug, som har forhandlet fram kontrakten, sier at Statoils mål er å knytte alle selskapets lisenser i området til dette nettet.

"Vi oppnår høyhastighetssamband mellom land og hav og mellom installasjonene slik at vi kan bruke nye applikasjoner like effektivt ute på plattformene som på land. Dette åpner for bedre samhandling mellom plattform og land," sier han.

Kabelen blir rundt 200 kilometer lang, og traseen skal gå fra Troll-feltet, via Veslefrikk, Huldra, Kvitebjørn, Gullfaks og Snorre til Oseberg. I første omgang blir Troll A, Gullfaks C, Snorre og Oseberg feltsenter koblet til nettet. Øvrige installasjoner i området kan kobles til via lokale høykapasitets radiolinjer og feltinterne fiberkabler.

Enitel har allerede kommunikasjonskabler som krysser Nordsjøen. Disse går fra Draupner via feltene Ula, Ekofisk og Valhall til Storbritannia.

Statoil har flere fiberkabler i drift, blant annet en mellom gassterminalen på Kårstø i Nord-Rogaland og Draupner. Denne har Enitel har bruksrett til.

Knapskaug opplyser at kommunikasjonen mellom hav og land i dag for det meste går via radiolinjer med begrenset kapasitet. Fiberkabler har svært høy overføringskapasitet og gir bedre kvalitet på sambandene i havet.