Oppfinnelse prisbelønnes

mars 24, 2000, 07:00 CET

Statoil-ingeniørene Egil Sunde og Hans Konrad Johnsen mottar en prestisjetung utmerkelse for sin oppfinnelse som hindrer boreslam i å lekke ut under oljeboring.

Prisen, Hart's meritorious engineering award, blir delt ut i mai under den internasjonale teknologikonferansen Offshore Technological Conference i Houston, Texas.

Oppfinnelsen, som går under navnet InstanSeal, er et kjemikalium som tetter sprekker og hindrer at boreslam strømmer ut i de geologiske formasjonene under boring.

Et slikt slamtap forstyrrer og forsinker operasjonene og kan i verste fall føre til ukontrollerte utblåsinger.

Overingeniør i Brønnteknologi, Egil Sunde, forklarer at InstanSeal pumpes ned i brønnen som flytende væske. Idet væsken strømmer i høy hastighet ut gjennom borekronen og inn i formasjonen, omdannes den til hard men fleksibel fyllmasse. Denne tetter sprekker i formasjonen slik at boreslammet holder seg på plass i brønnen.

Ifølge Sunde er det størst etterspørsel etter produktet i Canada og Midt-Østen hvor mange oljebrønner bores på land. Ved landboringer er tapt slamsirkulasjon et svært vanlig problem.

"Foreløpig er problemet med tapt boreslam relativt lite på feltene våre i Nordsjøen, men vi har prøvt ut produktet på Gullfaks-feltet med godt resultat. Det trengs imidlertid en forbedret variant av InstanSeal før vi kan dra full nytte av det på norsk sokkel," sier Sunde.

InstanSeal er lisensiert til entreprenørselskapet Schlumberger, som foreløpig markedsfører produktet under Statoils varemerke.