Forsyninger over på båt

mars 27, 2000, 08:00 CEST

Statoil legger om forsyningstjenesten og skal i framtiden sende materiell mellom baser i Norge med båt i stedet for med trailere.

Sammenlignet med kostnadene i 1999 skal den nye forsyningsstrategien gi innsparinger på 140 millioner kroner innen 2003. Det opplyser forsyningssjef i region nord, Nils Birger Kobbeltvedt.

Trailerne frakter i dag materiell mellom basene i Stavanger, Bergen, Florø og Kristiansund, der Statoil har etablert sine driftsorganisasjoner for feltene på norsk sokkel.

Den nye ordningen strekker seg i første omgang fra forsyningsbasen i Stavanger til basen i Kristiansund.

Omleggingen omfatter blant annet forsendelser av driftsmateriell, som omfatter alt fra mat til ventiler og boreutstyr. Denne delen av prosjektet vil ifølge Kobbeltveit alene kunne spare selskapet for 50 millioner kroner årlig.

Ifølge Kobbeltvedt skal selskapet i løpet av høsten inngå kontrakt med en transportør/leverandør som skal ha ansvaret for sjøtransporten mellom basene. Kaianleggene på basene må også bygges om før ordningen kan tre i kraft.

Statoil er i kontakt med andre operatører på norsk sokkel med tanke på å påta seg nye forsyningsoppdrag.