Skip to Content
no

Investerer i karbonfond

mars 29, 2000, 08:00 CEST

Statoil har vedtatt å gå inn som investor i Verdensbankens karbonfond og skal bidra med 5 millioner amerikanske dollar fordelt over 11 år.

Fondet er opprettet for å investere i prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser som kan krediteres etter Kyoto-protokollens regler.

"Vi får overført sertifiserte utslippsreduksjoner som tilsvarer vår andel av investeringene i fondet. Disse skal kunne brukes i Norge for å oppfylle de klimapolitiske forpliktelsene som Statoil vil få i framtiden," sier Statoils miljørådgiver Frede Cappelen.

Forhandlinger om utformingen av regler for felles gjennomføring og grønn utviklingsmekanisme pågår nå mellom partene til FNs klimakonvensjon. Målet er å sluttføre regelverket ved partskonferansen i Haag i november.

Fondet skal hjelpe industriland til å oppfylle sine forpliktelser etter Kyoto-protokollen. Det skal også bistå land som mangler kapital, men som har store muligheter til å begrense sine utslipp av klimagasser. Fondet skal samtidig hjelpe til å løse lokale forurensningspoblemer og bidra til effektiv energiutnyttelse og økonomisk utvikling i disse landene.

Flere land har besluttet å investere i fondet, og den norske regjeringen vedtok i januar at staten skal gå inn som investor. I tillegg vil en rekke selskaper fra Europa, Canada og Japan delta.