"Gå til hovedinnhold"

Tester målesystem for gass

april 3, 2000, 12:30 CEST

En treårig samarbeidsavtale mellom Statoil, Ruhrgas og Gaz de France om testing av gassmåleutstyr ble underskrevet i Emden i Tyskland fredag 31. mars.

Store gassmengder sendes daglig gjennom rørledningene Europipe I og II fra Nordsjøen til de Statoil-opererte gassanleggene i Dornum og Emden. Volumet måles før gassen sendes videre til kundene i Tyskland, Østerrike, Nederland og Tsjekkia.

Ved måling av store mengder gass kan selv minimale forbedringer i nøyaktigheten gi betydelig økonomisk gevinst for gassleverandørene. Det opplyser administrerende direktør i Statoil Deutschland, John Eldøy.

Ved en levering på for eksempel 100 millioner kubikkmeter daglig utgjør en forbedring på 0,1 prosent 100.000 kubikkmeter gass per dag. Det er ifølge Eldøy nok til å forsyne 25 husholdninger med et årlig forbruk på 4000 kubikkmeter et helt år.

Metoden som i dag benyttes kalles blendemåling. Ifølge samarbeidsavtalen skal denne og to andre metoder for måling av store mengder gass – turbinmåling og ultralydmåling – sammenlignes under normale driftsbetingelser i et feltforsøk på 18 måneder.

Systemene skal testes mot hverandre ved målestasjonen i Emden, hvor det er bygget en rørsløyfe kalt Test Loop Emden.

I Statoil er det forhåpninger til at ultralydmåling kan gi gode resultater.

"Vi tror det er dette systemet som er framtiden," sier Eldøy.