Best på boring

april 5, 2000, 08:00 CEST

Statoil var mest effektiv på boreoperasjoner fra flyttbare og faste plattformer blant operatørene i nordsjøbassenget i 1999.

Dette går fram av en sammenligning av 26 oljeselskaper som opererer i Europa, utført av det britiske konsulentselskapet Rushmore Associates. Oljeselskapene er blant annet blitt målt på boreframdrift og borekostnader per dag.

For Statoil-opererte brønner er boreraten i gjennomsnitt 86 meter per dag, mens de andre operatørene ligger på 75 meter per dag.

Studien omfatter 364 brønner i norsk, britisk, dansk og nederlandsk sokkel. Rapporten skiller mellom primærboring, det vil si lete- eller avgrensningsboring, og boring på felt i produksjon. Den skiller også mellom boring fra flyterigg og fast installasjon.

Rapporten viser at boringer i norsk sektor av Nordsjøen utføres om lag 15 prosent mer effektivt enn i Nordsjøen for øvrig.

Fire av de fem boringene som studien peker ut som mest effektive er utført fra den Statoil-opererte Statfjord C-plattformen.

Høyest score totalt får Statoil i den delen av studien som omfatter Norskehavet og området vest for Shetland. Dette er spesielt værharde strøk, der boreoperasjonene møter mange tekniske utfordringer. Det Statoil-opererte Åsgard-feltet kjennetegnes av svært dype brønner, høyt trykk og temperatur og krevende reservoarboring. Norne, som også opereres av Statoil, har mange brønner med lange horisontalseksjoner.

Mads Grinrød, direktør for Boring og brønnoperasjoner, sier at studien viser at Statoil mestrer problemene i nordområdene, hvor både framtidsmulighetene og utfordringene er mange. Den viser i tillegg at selskapet har evne til å ta i bruk avansert boreteknologi.

Han framhever også at boreentreprenører og serviceselskaper som Statoil samarbeider med bidrar til høy effektivitet og gode sikkerhetsresultater.