Godt leteår

april 6, 2000, 08:00 CEST

I 1999 deltok Statoil i hele sju betydelige funn av olje og gass. Fem av disse ble gjort utenfor Norge.

"Det er oppløftende å registrere at vi var med på å gjøre store funn, spesielt internasjonalt. Letevirksomheten i 1999 danner et godt grunnlag for å erstatte reservene som ble produsert gjennom året," sier Jan Vollset, som er arenadirektør for leting i Teknologi.

Han konstaterer at konsernet i 1999 opprettholdt olje- og gassreservene sammenlignet med året før. Det vil si at nye funn, feltoppgraderinger og andelsoverdragelser samlet utgjorde like mye som årets produksjon.

Statoil deltok i 22 leteboringer utenfor Norge i fjor, for 3 av dem var selskapet operatør. Én av de tre egenopererte boringene gav positivt resultat – utenfor Nigeria ble det gjort et interessant funn. Statoil har en andel på 54 prosent i dette området. I Aserbajdsjan ble den lovende gassforekomsten Shah Deniz påvist i fjor. BP Amoco er operatør for feltet, og Statoil deltar med 25,5 prosent. Statoil har også andeler på 13,3 prosent i hver av dypvannsblokkene 15 og 17 utenfor Angola. Her ble det gjort en rekke lovende oljefunn i året som gikk. For øvrig var selskapet med på å finne hydrokarboner på britisk og irsk sokkel.

På norsk sokkel ble det gjort i alt fem nye funn i fjor, hvorav to i Statoil-opererte lisenser. Gassforekomsten Idun ble påvist i Norskehavet og oljefunnet Beta Vest ved Yme-feltet i Nordsjøen.

Tidligere Saga fant dessuten Erlend-forekomsten på Haltenbanken, hvor Statoil har overtatt operatørskapet.

Statoil deltok i 20 boringer på norsk sokkel i 1999. Framover kommer selskapets egenopererte produksjon til å gå nedover, mens den partneropererte virksomheten øker. Vollset sier at utfordringen blir å sikre selskapet nye operatørskap.