Skip to Content
no

Selger andeler på sokkelen

april 10, 2000, 20:00 CEST

Statoil selger en del andeler i felt og lisenser på norsk sokkel.

Salget gjelder felt og lisenser som ligger utenfor områdene som defineres som kjerneområder. De har derfor liten strategisk betydning for selskapet.

Prosjektet Pandora omfatter andeler i nordsjøfeltene Ekofisk, Brage, Grane og Jotun samt Njord i Norskehavet. I tillegg blir letelisensene PL 044, 113, 144, 145, 148 og 191 lagt ut for salg. Oljeproduksjonen som skal selges i prosjektet er i størrelsesorden 25.000 fat per dag.

Gjennom prosjektet ønsker Statoil først og fremst å frigjøre kapital, men prosjektleder Thomas Ladsten sier at det også kan bli aktuelt å bytte andeler.

"Der hvor dette styrker vår posisjon i kjerneområdene, kan det være interessant å etablere byttepakker," sier han.

Framover kommer selskapet til å samle økonomiske og menneskelige ressurser innenfor områdene hvor mulighetene for verdiskaping synes størst: Halten/Nordland i Norskehavet samt Tampen (Statfjord- og Gullfaksområdet) og Troll/Sleipner-området i Nordsjøen.

Ladsten bemerker at også tidligere nedsalgsprosjekter, oppkjøp eller bytteavtaler har vært konsentrert mot å styrke posisjonen innenfor disse områdene. Gjennom oppkjøpet av deler av Saga i fjor sikret Statoil seg nye eierposisjoner og operatørskap i de aktuelle områdene. Saga-transaksjonen økte Statoils daglige oljeproduksjon med snaut 75.000 fat.

I disse dager blir tilbudsbrev sendt ut til aktuelle kjøpere. Statoil vil markedsføre andelene mot etablerte selskaper på norsk sokkel, men vil også vurdere andre selskaper som ønsker å etablere en posisjon på norsk sokkel.