Marginene opp 300 prosent

april 11, 2000, 09:15 CEST

Marginene til europeiske oljeraffinerier er nå oppe i seks-sju dollar fatet. Fortjenesten har ikke vært så høy siden Golf-krigen i 1990-91.

Til sammenligning lå marginen, som er prisforskjellen mellom føden raffineriene kjøper inn og raffinerte produkter, på bare to dollar fatet i gjennomsnitt i 1999.

"Verst var det noen dager i november da raffinørene, inkludert Statoil, måtte betale mer for føden enn det de fikk for produktene," sier Morten Saxvik, senior markedsanalytiker i Statoil.

Statoils raffinerier på Mongstad i Hordaland og i Kalundborg på Vest-Sjælland i Danmark produserer nå for fullt.

Ifølge Saxvik er det et stramt marked for bensin som i hovedsak har drevet marginene opp. Det skyldes bortfall av raffinerikapasitet blant annet på grunn av streik i Finland og en eksplosjon i et tysk raffineri. For tiden pågår dessuten vanlig vedlikehold av raffinerier.

Noe som også påvirker bensinprisen, er at EU innførte en ny spesifikasjon på renere bensin – blant annet med mindre svovel. Kvaliteten er vanskeligere å lage.

Nedgangen i råoljeprisen fra rundt 30 til 23 amerikanske dollar fatet nylig har også gjort at tung fyringsolje er blitt billigere. Dermed har etterspørselen økt og påvirket marginene.