Miljøvennlig rustbeskyttelse

april 13, 2000, 08:00 CEST

Statoil har som første oljeselskap i verden tatt i bruk det ufarlige stoffet nitrat for å hindre korrosjon i vanninjeksjonsrør på produksjonsplattformer til havs.

Nitrat erstatter giftige, bakteriedrepende kjemikalier kalt biosider.

Selskapets fagmiljø for produksjonskjemikalier og brønnkjemi har lenge samarbeidet med Mikrobiologisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB) om å utvikle bedre metoder for å forebygge korrosjon i injeksjonsrør.

Kjernegruppeleder Tore Thorstenson sier målet har vært å finne fram til miljøvennlige alternativer til de giftige kjemikaliene som tilsettes sjøvannet som injiseres i reservoarene for å opprettholde trykket.

Bakterier er en vesentlig faktor for korrosjonsdannelse. Bakteriedrepende biosider er derfor blitt tilsatt injeksjonsvannet. Biosidene har ikke virket som antatt, og forskerne har konkludert med at en miljøvennlig nitratoppløsning har betydelig bedre effekt.

Veslefrikk var først ute med å ta teknologien i bruk. Ifølge Thorstenson viser 15 måneders bruk av nitratoppløsningen at bakterielt betinget korrosjon i rørene er et minkende problem.

I dag brukes nitrat også på alle de tre Gullfaks-plattformene.

"Etter som vi får mer erfaring med teknologien, ser vi for oss at det kan bli mulig å erstatte biosid med nitrat på de fleste av Statoils installasjoner," sier Thorstenson.