Øker utvinningen i Venezuela

april 17, 2000, 08:00 CEST

Produksjonen på det 35 år gamle venezuelanske oljefeltet LL 652 øker etter at de nye plattformene for oljeproduksjon og gassbehandling kom i drift 2. april.

Ved å bore nye produksjonsbrønner og injisere gass og vann ned i reservoaret for å stimulere til økt utvinning, kan det daglige uttaket på 16.000 fat økes til nærmere 100.000 fat i løpet av fem til seks år.

"Installasjonene i vårt nye anlegg er fullt på høyde med de som installeres i Nordsjøen," sier Jon B. Røed, Statoils prosjektleder mot operatøren Chevron.

Anlegget ligger ifølge ham i fremste rekke i Venezuela med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, og Statoil har vært en pådriver for å få dette til.

Plattformen for vanninjeksjon på feltet i Maracaibosjøen kom i drift i desember i fjor, og vanninjeksjonen er allerede kommet opp i 50.000 fat daglig.

Helt fram til nå har produksjonen gått gjennom de gamle installasjonene på feltet. De nye plattformene er bygd i USA og ble installert i august i fjor. Totale utbyggingskostnader for den første fasen, som nå er ferdigstilt, er rundt fire milliarder kroner.

Foreløpig er det boret 28 av 300 planlagte brønner for produksjon og injeksjon. Videre utbygging avhenger av hvor stor utvinningsgrad det oppnås ved å injisere vann og gass i nye brønner.

LL 652 ble tildelt Chevron, Statoil, Arco og Phillips i 1997 i Venezuelas tredje konsesjonsrunde. De overtok driften etter det statlige oljeselskapet Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) i mai 1998. Produksjonen er doblet siden overtakelsen.