Samarbeid om utslippsreduksjon

mai 4, 2000, 20:15 CEST

Statoil skal sammen med seks internasjonale energiselskaper utvikle teknologi som skal redusere utslipp av klimagassen karbondioksid ved utvinning og bruk av fossile energikilder.

Prosjektet, som skal vare i tre og et halvt år og har et budsjett på 20 millioner amerikanske dollar, har fått navnet CO2 Capture Project.

Deltakere i Statoils program for konsernstrategisk teknologi i Trondheim skal være med på å utvikle teknologi som kan fange opp karbondioksid og injisere den tilbake til undergrunnen.

Ifølge leder for programmet, Else Hafstad, er CO2 Capture Project en naturlig videreføring av selskapets arbeid med å redusere utslippene av klimagasser.

Hun trekker fram Statoils erfaring med å injisere karbondioksid i en dyptliggende geologisk formasjon i undergrunnen på det Statoil-opererte Sleipner Øst-feltet. Siden 1996 har selskapet årlig injisert nær én million tonn karbondioksid. Det tilsvarer en tiendedel av de samlede utslipp av karbondioksid på norsk sokkel.

Ifølge Hafstad er det viktig å involvere norsk leverandørindustri og forskningsmiljøer. Sammen med Norsk Hydro skal Statoil ivareta norske problemstillinger i samarbeidsprosjektet.

Se også felles pressemelding.