Oljefunn nær Norne

mai 4, 2000, 11:30 CEST

Statoil har funnet olje i blokk 6608/10, 10 kilometer nordøst for Norne-feltet i Norskehavet.

Ifølge Yngve Vassmyr, direktør for leting ved Statoils kontor i Harstad, viser foreløpige beregninger at funnet inneholder minst 60 millioner utvinnbare fat. Det tilsvarer nesten to ganger det marginale Statoil-feltet Yme i Nordsjøen.

Kjerneprøver viser sand med gode produksjonsegenskaper, og Statoil undersøker forekomsten grundigere for å fastslå nøyaktig volum. Det er ikke tatt stilling til om brønnen, som har nummer 6608/10-6, skal testes nå eller til høsten etter at flere analyser er utført. Det vil i tiden framover også bli vurdert å bore flere letebrønner.

Statoil har undersøkt nærområdet til Norne i håp om å finne satellittfelt. Vassmyr sier at funnet øker optimismen med hensyn til å gjøre nye funn i Norskehavet.

Planen er å bygge ut feltet med en havbunnsramme og føre oljestrømmen fram til produksjonsskipet på Norne for prosessering.

Vassmyr håper å sende en foreløpig Plan for utbygging og drift til myndighetene så snart som mulig. Målet er å være klar til å produsere innen to år. Da er platåproduksjonen på Norne-skipet på vei ned. Dermed blir det ledig kapasitet til å ta imot oljen fra denne strukturen og eventuelle nye funn i området.

Statoil har en andel i funnet på 40 prosent. De øvrige andelshaverne er Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med 25 prosent, Norsk Hydro 13,5 prosent, Agip 11,5 prosent og Enterprise Oil 10 prosent.