Posisjonerer seg i Iran

mai 4, 2000, 12:00 CEST

Som et ledd i Statoils posisjonering i Iran, deltok selskapet nylig på den årlige utstillingen Iranian oil and gas show.

"Vi ble godt mottatt på utstillingen hvor vi profilerte vår kompetanse på reservoarstyring, leting samt gass og gasstransport," sier Siv Berntsen, direktør for nye muligheter i Internasjonal undersøkelse og produksjon. Hun var én av fire Statoil-ansatte som deltok på utstillingen, som varte fra 23.-26. april.

Berntsen trekker spesielt fram Irans oljeminister Bijan Namdar-Zanganeh som besøkte den norske standen og ønsket Statoil velkommen som deltaker i iransk oljeindustri.

Det ble også anledning til å møte representanter fra statsoljeselskapet National Iranian Oil Company.

Så langt har Statoil ingen konkrete prosjekter i Iran.

"Vi avventer neste utlysingsrunde i "buy-back"-avtalene og vil vurdere å søke dersom prosjektene er attraktive og betingelsene gode nok," sier Berntsen.

"Buy-back"-avtaler er en type servicekontrakt hvor selskapene får betalt i olje og gass. Statoil søkte ikke i første runde som ble annonsert i 1998.

Iran er blant verdens mest oljerike land med 90 milliarder fat i påviste oljereserver.