Vil bli operatør i Kaspihavet

mai 5, 2000, 08:00 CEST

Statoil vurderer leteområder som ikke er tildelt i Kaspihavet utenfor Aserbajdsjan med sikte på å få en operatøroppgave.

"I dag er det kaspiske området et av de få gjenværende områder i verden med store oljeressurser og relativ lav leterisiko. Estimatet for ikke-oppdagede ressurser er 20 milliarder fat olje," sier Statoils leder i Aserbajdsjan Tor-Ivar Pedersen.

Ifølge Pedersen er de aserbajdsjanske myndighetene positive til å drøfte betingelsene for en ny produksjonsdelingsavtale med Statoil som operatør. Forhandlinger med myndighetene kan starte allerede i andre halvdel av inneværende år, og en produksjonsdelingsavtale kan være ferdigforhandlet i fjerde kvartal.

Statoil er den største deltakeren på aserbajdsjansk sokkel som ikke innehar operatørskap.

Operatørrollen vil ifølge Pedersen gi selskapet et nødvendig grunnlag for å utvikle en lokal organisasjon med bred teknisk og kommersiell kompetanse. Det vil også gi rom for at selskapet kan få en mer direkte innflytelse på utviklingen av olje- og gassindustrien i landet.

Ifølge Pedersen har Statoils ambisjon om å bli operatør full støtte fra norske myndigheter og fra norske industribedrifter som eksporterer varer og tjenester til regionen.