Statfjord drives videre som før

mai 11, 2000, 08:00 CEST

Produksjonen på Statfjord-feltet vil holde seg høy nok til å rettferdiggjøre full drift på alle de tre plattformene i minst fem-seks år til. Det blir derfor ingen omlegging av driftsformen i de nærmeste årene.

Dette er konklusjonen i en studie om feltets senfase som lisensgruppen i Statfjord nylig har avsluttet.

Alternativet var å gjøre Statfjord B-plattformen om til en enkel behandlingsplattform og overføre olje og gass i rørledning til A-plattformen for prosessering.

Kåre Søvik, som har ledet arbeidet med studien, sier driftsutgiftene ville ha blitt kraftig redusert med en slik løsning. Men beregninger viser at dagens driftsform totalt sett gir best økonomi for feltet i flere år framover.

Dersom Statfjord B ikke lenger skulle prosessere, ville det blitt nødvendig å redusere produksjonen på feltet i en periode. Den reduserte produksjonen samt kostnadene forbundet med ombygging gjør derfor at det totalt sett ikke lønner seg å endre driftsform med det første.

"Rørledningsalternativet kan tidligst bli aktuelt om fem til seks år. Da kan en slik driftsform bidra til å holde feltet lønnsomt lenge nok til at den totale utvinningsgraden kan komme opp mot unike 70 prosent," sier Søvik.

Han legger til at gassproduksjonen kan komme til å spille en stadig viktigere rolle for feltet. I tiden framover skal lisensgruppen kartlegge reservoarets evne til å produsere gass i senfasen.

Ifølge Søvik må Statfjord-feltets haleproduksjon ses i en større sammenheng. Satellittfelt som er knyttet til installasjonene og all aktivitet i Tampen-området for øvrig spiller inn når det skal tas stilling til hva som til enhver tid er den mest lønnsomme driftsformen på feltet, påpeker han.