"Gå til hovedinnhold"

Plugger igjen på Tommeliten

mai 12, 2000, 17:00 CEST

Serviceselskapet Coflexip Stena Offshore Norge skal plugge igjen seks produksjonsbrønner på det nedstengte Statoil-opererte feltet Tommeliten Gamma i Nordsjøen.

Coflexip begynner arbeidet i neste uke og regner med å bruke om lag tre uker på oppdraget. Arbeidet skal utføres med spesialfartøyet CSO Seawell.

Det er første gang på norsk sokkel at et lett intervensjonsfartøy i stedet for en flyttbar rigg brukes til plugging av innestengte produksjonsbrønner.

Ifølge Øivind A. Dahl-Stamnes, sektorleder for Nye muligheter lisens sør, består arbeidet i å "sette de nødvendige barrierer mellom reservoaret på cirka 3000 meters dyp og sjøbunnen."

Deretter skal ventiltrærne på alle brønnene hentes opp og forsøkes solgt for gjenbruk.

På siste del av pluggeoppdraget, som består av kutting og trekking av produksjons- og fôringsrør, kommer Statoil til å bruke en flyterigg. Det skal også settes plugger i den øverste delen av produksjonsbrønnene før bunnrammen for de seks brønnene kan fjernes. Kontrakten for denne delen av oppdraget er ennå ikke tildelt.

Tommeliten-feltet i blokk 1/9, sørvest for det Phillips-opererte Ekofisk-feltet, produserte cirka 11 milliarder kubikkmeter gass og nær 19 millioner fat olje fra 1988 til 1998.

Tommeliten er det første Statoil-opererte feltet på norsk sokkel som stenges og plugges igjen.