Ny organisasjon i juni

mai 19, 2000, 09:00 CEST

Statoil vil iverksette ny organisasjon med virkning fra 19. juni.

I en protokoll som er undertegnet av konsernsjef Olav Fjell og lederne for samtlige fagforeninger er det enighet om hvordan personelloverføring skal skje.

Alt personell vil bli overført til den nye organisasjonen, og den vil bli dimensjonert i forhold til de oppgaver selskapet har ved utgangen av dette året. Konsekvensen av dette blir personellreduksjoner i størrelsesorden 700 ansatte.

Nedbemanning vil bli gradvis gjennomført i takt med oppgavebortfall og effektivisering, og helt sluttført ved utgangen av 2001.

Det er i tillegg identifisert en rekke andre effektiviseringstiltak for å nå målet om kostnadsreduksjoner på ytterligere en milliard kroner i tillegg til de tre milliarder kroner som allerede er besluttet.

De tillitsvalgte har protokollert at de ikke deler ledelsens ambisjoner om kostnadsreduksjoner og ny dimensjonering.