Lavere kostnader på Kårstø

mai 24, 2000, 13:00 CEST

Drifts- og vedlikeholdskostnadene på Statoils gassanlegg på Kårstø i Rogaland ble i 1999 redusert med 142 millioner kroner eller 25 prosent i forhold til året før.

Det viser en sammenligning av 15 europeiske gassbehandlingsanlegg som nylig er utført av selskapet Shell Global Solutions.

Helge Hoel, økonomisjef på Kårstø, sier rapporten fra undersøkelsen konkluderer med at anlegget driver kostnadseffektiv og pålitelig prosessering og transport av gass.

Undersøkelsen viser også at energieffektivisering og bruk av ny teknologi har gjort at Kårstø har lavere utslipp av karbondioksid og nitrogenoksider enn tilsvarende anlegg og raffinerier.

"Her er vi blant de beste i verden," sier Hoel.

"Men om mange av indikatorene peker i riktig retning, er det fremdeles områder hvor vi må forbedre oss."