"Gå til hovedinnhold"

Proposisjonen utsatt

mai 29, 2000, 18:15 CEST

Framleggingen av proposisjonen om Statoils og Statens direkte økonomiske engasjements (SDØE) framtid er utsatt til etter Arbeiderpartiets landsmøte i november.

Det besluttet regjeringen i ettermiddag, 29. mai.

Oljemeldingen som behandler norsk sokkels utvikling og framtid legges derimot fram som planlagt i juni.

Vedtaket i regjeringen kommer etter at flere av fylkeslagene i Arbeiderpartiet har krevd at landsmøtet i partiet må behandle saken før regjeringen fremmer den for Stortinget.

Konsernsjef Olav Fjell sier at det er beklagelig at det tar lengre tid enn forutsatt å sluttbehandle saken.

"Jeg har imidlertid merket meg at statsministeren og olje- og energiministeren har lagt vekt på at spørsmålet om Statoils framtid og om SDØE er viktige spørsmål som ikke må skyves unødig ut i tid. Jeg har derfor tiltro til at regjeringen kommer med sin anbefaling i november og at Stortinget kan sluttbehandle saken så tidlig som mulig i 2001," sier Fjell.

Han legger til at "vi har ikke mye tid å miste fordi det vil svekke mulighetene for at Statoil kan ta nye grep for økt verdiskaping på norsk sokkel og å posisjonere oss i de internasjonale markedene slik vi har planlagt".