Støtter flomsikring

mai 29, 2000, 08:00 CEST

Statoil har sammen med det norske Utenriksdepartementet bevilget i alt 210.000 dollar eller nær to millioner kroner til flomsikring i Venezuela.

Pengene skal gå til Norges geotekniske institutts arbeid med å sikre elven Mamo og tilstøtende utløp.

Venezuela ble i desember i fjor herjet av flom og jordras.

Berit Øyen, informasjonssjef i Statoil Venezuela, sier at selskapet ser det som naturlig å bidra til sikring og gjenoppbygning av områdene som ble rammet, selv om flommen ikke fikk noen direkte følger for Statoils ansatte.

"Alle føler vi oss berørt i en katastrofe hvor mellom 30.000 og 50.000 mennesker omkom," sier Øyen.