Musikalsk samarbeid

mai 30, 2000, 08:00 CEST

Mezzosopran Tuva Semmingsen og pianist Steffen Horn blir fra 1. august nye "Statoil-musikere".

Tuva Semmingsen er 25 år og er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Hun studerer for tiden ved Det kongelige danske opera-akademi i København. Semmingsen debuterte i Mozarts opera Figaros bryllup på det Kongelige teater i København høsten 1999 og har siden opptrådt i mange land. I juni skal hun medvirke på Festspillene i Bergen.

24 år gamle Steffen Horn avsluttet i fjor studier ved Barratt Dues musikkinstitutt i Oslo. Til høsten begynner han på toårig solo-diplomstudie ved det samme instituttet i samarbeid med Musikkhøgskolen i Malmø. Horn har medvirket som solist ved Stavanger symfoniorkester, og har også utgitt en cd med Olivier Messiaens Visions de l'Amen sammen med Elisabeth Vatn.

Semmingsen og Horn overtar som Statoil-sponsede musikere etter at avtalen med fiolinist Katrine Buvarp og sopran Bodil Arnesen går ut 1. august. Avtalen gjelder i to år med mulighet for forlengelse.

Musikere som blir valgt for et samarbeid med Statoil må ha nådd et visst nivå nasjonalt og være modne for profilering i utlandet med tanke på framtidig internasjonal karriere.

Avtalene blir blant annet brukt i hele konsernet til interne arrangementer og kundetreff.

Statoil samarbeider også med pianist Helge Kjekshus og fiolonist Henning Kraggerud.