Samarbeid med Schlumberger

mai 31, 2000, 13:15 CEST

Statoil inngikk i dag, 31. mai, en avtale med serviceselskapet Schlumberger om et samarbeid innen bore- og brønnteknologi på norsk sokkel.

Avtalen er et resultat av seks måneders arbeid etter tildelingen av bore- og brønnkontrakter i 1999. Mer enn 30 prosent av kontraktene gikk til Schlumberger, som i fjor stod for 25 prosent av Statoils budsjett for bore- og brønnteknologi.

I tillegg til utvikling av ny teknologi som skal brukes i lisensområdene, innebærer avtalen også et samarbeid for bedre utnyttelse av eksisterende teknologi. Den omfatter også kunnskapsoverføring selskapene imellom samt offentliggjøring av vellykkede teknologiinnføringer.

"Avtalen tar for seg områdene konfidensialitet og intellektuell eiendomsrett. Med disse spørsmålene avklart får vi frihet til å utvikle de beste idéene i visshet om at det blir til det beste for begge parter," sier Statoils konsernsjef Olav Fjell.

"Statoil er en av våre viktigste kunder og vi gleder oss til de mulighetene som nå byr seg med denne avtalen hvor vi kan demonstrere våre forpliktelser overfor Statoil og de spesifikke teknologiske behov de har. Vi ser fram til å bidra til Statoils suksess," sier konsernsjef Euan Baird i Schlumberger.