"Gå til hovedinnhold"

Bidrar til arbeidsmedisinsk forskning

juni 8, 2000, 16:30 CEST

Statoils forskningsfond gir 280.000 kroner til fire prosjekter som forsker på sammenhengen mellom helse og arbeidsforhold.

Professor Per Bakke ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen får 90.000 kroner for prosjektet "Yrkesastma i en norsk generell befolkning".

Elverum felles bedriftshelsetjeneste tildeles 30.000 kroner for prosjektet "Eksponering for isocyanater og helseplager etter togulykken ved Åsta 4. januar 2000".

Britt G. Randem ved Rikshospitalet får 100.000 for "Krefthyppighet og dødelighet hos norske asfaltarbeidere". Beløpet kommer i tillegg til de 100.000 prosjektet fikk i fjor.

Seksjonsleder Oscar Espeland i Yrkes- og miljøavdeling ved Telemark sentralsjukehus får 60.000 for "Metodeinnarbeiding for prøvetaking av løsemidler i utåndingsluft hos eksponerte arbeidstakere.

Siden fondet ble opprettet i 1983 er det delt ut nærmere 7,5 millioner kroner. Formålet er bidra til å forebygge mulige yrkesskader og yrkessykdommer i forbindelse med petrokjemisk virksomhet, samt andre medisinske spørsmål som kan være av betydning for arbeidsmiljøet.

"Statoil bidrar gjennom dette fondet til at det blir iverksatt viktige undersøkelser som ellers kanskje ikke ville ha blitt gjennomført. Disse undersøkelsene bidrar både til resultater som fører til konkrete tiltak og som kan øke basiskunnskapen på en del felter," sier Hans-Jørgen Breder, bedriftsoverlege i Statoil og formann i fondet.