Nigerias president til HSE2000

juni 8, 2000, 16:30 CEST

Nigerias president, Olusegun Obasanjo, skal gjeste den internasjonale helse-, miljø- og sikkerhetskonferansen HSE2000 i Stavanger 26.-28. juni.

HSE2000 er verdens største konferanse innen helse-, miljø og sikkerhet for oljebransjen. Den arrangeres annet hvert år av det internasjonale Society of petroleum engineers (SPE).

Statoil er hovedsponsor for årets konferanse, som er den femte i rekken og venter mellom 1200 og 1500 deltakere fra nærmere 50 land.

Gjennom slagordet "Progress through sharing values" (framskritt gjennom å dele verdier) er konferansens mål å utvikle en fruktbar dialog mellom representanter fra FN, EU, internasjonale oljeselskaper, miljøorganisasjoner og fagbevegelse.

Ifølge Stig Bergseth, Statoils direktør for helse, miljø og sikkerhet og leder i styringskomiteen for HSE2000, er konferansen en av de aller viktigste som blir holdt om temaer som blir stadig mer sentrale både for oljebransjen og for næringsvirksomhet generelt.

"Norge og Stavanger har all ære av at konferansen er lagt hit. Offentlig og privat virksomhet her til lands har mye erfaringer og kompetanse å bidra med - men dette er også en meget god anledning til å bli oppdatert og lære av andre," sier han.

Obasanjo skal i løpet av sitt Stavanger-besøk møte Statoils konsernsjef Olav Fjell.

Mer informasjon om HSE2000 finnes på Oljeindustriens landsforenings nettside.