Granskes for prissamarbeid

juni 9, 2000, 08:00 CEST

Svenske myndigheter mistenker Statoil og fire andre bensinstasjonkjeder for ulovlig samarbeid.

I desember 1999 begynte Konkurrensverket å granske selskapene Norsk Hydro Olje, OK-Q8, Preem Petroleum, Svenska Shell og Statoil Detaljhandel etter at stasjonene i november sanerte rabatter som var rettet mot bedriftskunder.

Konkurrensverket undersøker om det har skjedd en ulovlig informasjonsutveksling mellom selskapene på denne tiden.

"Vår organisasjon mente at rabattene var urettferdig høye, særlig i forhold til pumpeprisen som vanlige forbrukere måtte betale. Formålet med rabattsaneringen var å senke rabattnivået og derved holde lavere pumpepris for å øke konkurransekraften i markedet. Hensikten var ikke å øke gevinsten eller forbedre overskuddet," forklarer Johnny Ohlsson, leder for Statoil Detaljhandel.

Statoil Detaljhandels juridiske rådgivere skal i midten av juni levere inn sine kommentarer til Konkurrensverket. Det skal i løpet av sommeren gi en slutterklæring etter å ha vurdert kommentarene fra de involverte selskapene.

"Ettersom Statoil Detaljhandel av forretnings- og konkurransemessige grunner ser meget alvorlig på overtredelser både av konkurranseloven og vår interne policy, er selskapet positiv til Konkurrensverkets granskning," sier Ohlsson.