Umoe bygger Kvitebjørn

juni 15, 2000, 15:00 CEST

Umoe Olje og Gass skal bygge dekk og prosessanlegg til Statoils Kvitebjørn-plattform i Nordsjøen. Kontrakten er verdt drøye 2 milliarder kroner.

Kontrakten er den største i Kvitebjørn-prosjektet, og omfatter prosjektering og bygging av plattformdekk med prosessanlegg, flammebom og hjelpeanlegg. Umoe vant i konkurranse mellom fire norske selskaper.

Prosjekteringsarbeidet tar til i august og skal utføres ved Umoes kontor i Oslo. Plattformen skal bygges ved selskapets verft i Haugesund, og byggearbeidet er planlagt å starte etter sommeren 2001.

Kvitebjørn-feltet, som ligger rundt 20 kilometer øst for Gullfaks-feltet, får en fullt integrert, bunnfast stålplattform med bore- og prosessanlegg og boligkvarter. Gass og kondensat skal splittes i prosessen, og sendes i rørledninger til henholdsvis Kollsnes og Mongstad.

Byggingen av plattformen er beregnet å koste 5 milliarder kroner.

Prosjektet skal foruten dekkskontrakten inngå kontrakter for stålunderstell, boreanlegg og boligkvarter med helikopterdekk. Også disse kontraktene blir sannsynligvis tildelt før sommerferien.

En løfte- og installasjonskontrakt ble i mars undertegnet med entreprenørselskapet Saipem UK.

Alle kontraktene tildeles med forbehold om at Olje- og energidepartementet gir Kvitebjørn prioritet ved neste tildeling av kvoter for gassleveranser. Dette blir avklart i slutten av inneværende måned.

Produksjonsstart er planlagt til høsten 2004. Statoils partnere i Kvitebjørn-lisensen er Norsk Hydro og Elf Petroleum Norge.