Åsgard forsinket av streik

juni 15, 2000, 16:30 CEST

Ferdiggjøringen av Åsgard B-plattformen på Haltenbanken lammes av streiken blant medlemmene i Oljearbeidernes fellessammenslutning og Lederne.

Konsekvensen blir at oppstartsdatoen for gassleveransene, 1. oktober, ikke kan overholdes.

Over 500 personer fra ferdigstillelsesprosjektet på Åsgard B-plattformen er sendt i land som følge av konflikten. Ingen av disse er selv i streik, men de er forhindret fra å utføre jobben sin som følge av at 31 sentrale personer i plattformens driftsorganisasjon er tatt ut i streik.

Driftsorganisasjonen er redusert fra 67 til 36 personer, en minimumsbemanning som er nødvendig for å ivareta sikkerheten om bord. På flotellet Safe Britannia er seks forpleiningsarbeidere tatt ut i streik.

Prosjektorganisasjonen, som før streiken talte nær 600 personer, er redusert til 74.

Prosjektdirektør Bård Heimset regner med at prosjektet får en forsinkelse tilsvarende streikens varighet pluss en uke som det tar å mobilisere prosjektet på nytt.

Han sier risikoen for ytterligere forsinkelser øker hvis konflikten blir langvarig og prosjektaktivitetene må forskyves utover høsten og vinteren: "Mange av aktivitetene våre er svært væravhengige. Uvær og høye bølger fører dessuten til at flotellet hvor prosjektarbeiderne bor må kobles fra plattformen."

Forsinket oppstart av gassleveransene fra Åsgard B får økonomiske konsekvenser både for den norske stat og for Åsgard-lisensen. Inntektstapet i forhold til planlagt salg blir ifølge Heimset anslagsvis 25 - 30 millioner kroner dagen.