Inngår allianse med Texaco

juni 16, 2000, 11:30 CEST

Selskapene Statoil Aviation og Texaco Global Aviation Marketing har inngått et samarbeid om salg og markedsføring av flydrivstoff i Europa.

Partene har like interesser i Jet Fuel Alliance (JFA) som skal koordinere selskapenes europeiske flytankningstjenester overfor flyselskapene. Begge selskapene skal samkjøre sine aktiviteter innen forretningsutvikling, drift, logistikk og teknisk service gjennom partnerskapet.

"Nå som vi har inngått en allianse, kan én representant besøke kundene på vegne av begge selskapene. Dermed sparer vi både tid og penger. For kunden er det en fordel å forholde seg til én representant fra begge selskapene," sier Per Rüdén, direktør i Statoil Aviation.

Alliansen kan dessuten forhandle seg til adgang til europeiske flyplasser hvor ingen av selskapene er til stede i dag.

Ifølge Rüdén er Statoils markedsandel på vel 30 prosent i Skandinavia selskapets største fortrinn som leverandør. I tillegg har flyselskapene de siste årene rangert Statoil som beste regionale markedsfører av flydrivstoff i Europa, ifølge meningsmålinger gjort av World Jet Fuel Report.

Texaco har ingen stor markedsandel i Skandinavia, men er nummer fire på verdensbasis.

Statoil og Texaco skal fortsatt drive forretning under sine egne navn og opprettholde sine respektive identiteter. JFA blir brukt i markedsføringen og i driftsmessige sammenhenger.

Alliansen blir senere i år utvidet med en tredje partner, det tyske selskapet DEA Mineraloel, som denne uken undertegnet en intensjonsavtale med Statoil og Texaco.