Hepatitt-utbrudd på Statfjord C

juni 25, 2000, 20:30 CEST

Tre tilfeller av den svært smittsomme virussykdommen hepatitt A er konstatert på Statfjord C-plattformen i Nordsjøen.

I tillegg er to andre på plattformen muligens smittet, samt én person på Statfjord B og én på Gullfaks C. Alle disse personene har vært på Statfjord C i mai, og er sendt hjem fra installasjonene.

"Vi er usikre på omfanget av epidemien, men regner med at det kan dukke opp flere tilfeller," sier Reidunn Ulland von Brandis, som er ansvarlig lege på Statfjord.

Hun opplyser at Fylkeslegen i Rogaland og Statens Institutt for Folkehelse er orienterte om epidemien. I samråd med disse instansene har Statoil satt i verk omfattende hygienetiltak på de berørte installasjonene. I tillegg får alle som oppholder seg på Statfjord C-plattformen gammaglobulin.

Hepatitt A er en virussykdom som oftest forløper som en ukomplisert influensa eller en mage-tarm-infeksjon med feber. Ifølge Ulland von Brandis kan sykdommen i sjeldne tilfeller få et alvorlig forløp.

Viruset finnes i avføringen hos syke og overføres ved personkontakt, først og fremst håndkontakt, eller indirekte via mat eller vann. Tiden fra smitte til utbrudd er fra to til sju uker. Personer som bærer viruset er mest smittsome før de blir syke. Tegn på sykdommen kan være slapphet, redusert matlyst, kvalme, hodepine, muskelsmerter og magesmerter. Noen blir også gule i huden og i det hvite i øynene.

"Siden sykdommen er så smittsom, er det viktig å starte tidlig med forebyggende tiltak, slik at man hindrer ytterligere spredning. Det viktigste tiltaket er først og fremst en god, personlig hygiene og spesielt grundig håndvask," sier doktor Ulland von Brandis.