Skip to content
no

Tester utslipp på dypt vann

juni 26, 2000, 08:00 CEST

Statoil deltar sammen med 22 andre oljeselskaper i et prosjekt som skal avklare hvordan oljeutslipp vil arte seg på dypt vann.

Det Chevron-koordinerte "Deep spill joint industry project" innbefatter et kontrollert utslipp av olje og gass vest for Haltenbanken i Norskehavet 25.-28. juni.

Laboratorieforsøk viser at olje og gass oppfører seg forskjellig under høyt trykk og lave temperaturer på dypt vann i forhold til på grunnere vann.

Resultater fra utslippet ved Haltenbanken vil bli brukt til å videreutvikle eksisterende datamodeller, for deretter å øke kunnskapen om mulige påvirkninger på miljøet.

Erfaringene skal også bidra til å styrke oljevernberedskapen.

"Statoil viser med dette at vi er aktive for å avklare problemstillinger knyttet til mulige miljøpåvirkninger i forbindelse med vår virksomhet," sier Arne Myhrvold, senioringeniør i avdelingen for Miljø- og sikkerhetsteknologi og prosjektleder for Statoil.

Statens Forurensningstilsyn er positiv til prosjektet og har innvilget utslippstillatelse. Prosjektet får støtte fra Bellona og andre norske naturvernorganisasjoner.