Planen for Glitne er klar

juni 28, 2000, 12:00 CEST

Utbyggingsplanen for det Statoil-opererte oljefeltet Glitne i Nordsjøen sendes Olje- og energidepartementet i dag, 28. juni.

Feltet er planlagt drevet av produksjons- og lagerskipet Petrojarl 1, som eies av Petroleum Geo-Services (PGS).

Boringen skal begynne 1. oktober i år, og produksjonen er beregnet å starte tredje kvartal 2001.

Glitne inneholder om lag 25 millioner fat utvinnbar olje, og skal produsere i 26 måneder med en antatt maksimum produksjon på rundt 40.000 fat per dag de første 15 månedene.

De totale investeringene er om lag 800 millioner kroner. Foruten prosjektarbeidet omfatter det boring av tre produksjonsbrønner og to vanninjektorer.

"Vi bruker en rigg fra Statoils portefølje til produksjonsboringen," sier Tim Dodson, direktør i kjerneområdet Troll/Sleipner.

Petroljarl 1 skal bemannes med rundt 40 personer, og Statoil skal normalt ha én representant om bord. Selskapets egen driftsorganisasjon på land kommer til å bestå av åtte til 10 personer.

"Å leie inn produksjonsskip er en interessant arbeidsform. På Glitne kommer vi til å vinne erfaring som kan komme til nytte i eventuelle utbygginger av andre småfelt," sier Dodson.

Glitne er det hittil minste feltet på norsk sokkel som bygges ut med selvstendig produksjonsløsning. Ifølge Dodson har ulike alternativer vært vurdert, blant annet tilknytning til Sleipner-anleggene og britisk infrastruktur.

Partnere i Glitne-lisensen er Elf med 21,8 prosent og Norsk Hydro med 9,3. Statoils andel er 38,9 prosent og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 30 prosent. Statoil avventer myndighetenes godkjenning av salget på 10 prosent andel til Det norske oljeselskap (DNO).