Selger mer trepellet

juni 30, 2000, 08:00 CEST

Norske Skog og Statoils trepelletsfabrikk i Brumunddal har fått en avtale med Holmen Biovarme om å levere rundt 1200 tonn trepellet årlig i foreløpig to år.

Leveransen, som starter på slutten av året, går til et nærvarmesystem som Holmen Biovarme skal bygge og drive i Tynset i Hedmark.

1200 tonn pellet utgjør 15 prosent av produksjonen ved fabrikken, og har et energiinnhold på 5,6 gigawatt timer. Det tilsvarer 550.000 liter fyringsolje.

"Dette er en stor og viktig kontrakt på trepellet for Statoil," sier Geir Ove Ropphaugen, Statoils prosjektleder for energiløsninger.

Trepellet, som tidligere ble kalt biopellet, lages av avfall fra skogindustrien. Energiinnholdet er to til fem ganger høyere enn uforedlet biobrensel.

For å unngå høye transportkostnader som fordyrer varen, satser Langmoen Trepelletsfabrikk på kunder som holder til i en omkrets på 20-25 mil fra fabrikken.

Derfor utnytter også Statoil returtransport av biler i området, som leverer andre varer og som ellers hadde gått tomme tilbake. Det bidrar til å gjøre trepellet konkurransedyktig med andre energikilder som for eksempel fyringsolje.

Landbrukshøgskolen på Ås, som mottar 2400 tonn årlig, er i dag Langmoen Trepelletsfabrikks største kunde.