Kvitebjørn-gass fra 2004

juli 4, 2000, 07:45 CEST

Olje- og energidepartementet har vedtatt å tildele leveranseansvar for gass til Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen. Tildelingen er i tråd med Statoils anbefaling i Forsyningsutvalget.

Gjennom tildelingen er Kvitebjørn sikret avsetning på gassressursene fra høsten 2004 til og med 2014. Tildelingen innebærer en forpliktelse for Kvitebjørn-feltet til å levere et totalvolum på 49 milliarder kubikkmeter gass fra 2004. Det opplyser Morten Nesvik, leder for forretningsutvikling i Kvitebjørn-prosjektet.

Når det gjelder lønnsomheten i prosjektet, er den i følge Nesvik forbedret i forhold til tallene som ble presentert i plan for utbygging og drift:

"Som følge av allokeringen kan feltet produsere på platånivå fram til 2009. Det vil si 6,5 milliarder kubikkmeter gass per år, som er i henhold til Kvitebjørn-plattformens design-kapasitet."

Kvitebjørn er en av til sammen ti lisenser på norsk sokkel som leverte inn søknad om gassallokering til Forsyningsutvalget i desember i fjor. Disse ti kan fra i år og utover forplikte leveranser på 710 milliarder kubikkmeter gass, hvorav leveranser fra Troll-feltet utgjør 80 prosent.

I denne runden ble kun Kvitebjørn tildelt leveranseansvar. Departementet har imidlertid bedt Forsyningsutvalget om en ny vurdering med hensyn til allokeringsbehov for å realisere tidskritiske prosjekter. Denne vurderingen skal foreligge innen 1. september 2000.

Fra kontraktsår 1999 og fram til 2029 er totalt 1460 milliarder kubikkmeter gass fra norsk sokkel forpliktet under forsyningsavtalene til gasskundene på kontinentet. Etter allokeringen til Kvitebjørn er det utpekt kildefelt for til sammen 1110 millarder kubikkmeter gass.