Gjenvinner plattform

juli 7, 2000, 09:15 CEST

Lyngdal Recycling har fått oppdraget med å hogge opp og gjenvinne materialer fra dekksanlegget til stigerørsplattformen 2/4-S i Nordsjøen. Dette blir den første Statoil-opererte plattformen som fjernes.

Kontrakten ble vunnet i internasjonal konkurranse. Den innebærer at Lyngdal Recycling skal demontere, hogge opp og gjenvinne materialer fra plattformen.

Prosjektlederen for plattformfjerningen, Hans Gustaf Klasson, opplyser at Statoils filosofi er å forsøke å selge plattformens dekk og understell til gjenbruk.

"Vi har registrert interesse i markedet, både på norsk sokkel og i utlandet, og kommer til å fortsette markedsføringen framover mot sommeren 2001," sier han.

Klasson opplyser at avtalen med Lyngdal Recycling er utformet slik at hvis et salg for gjenbruk av hele eller deler av plattformen realiseres, fjernes denne delen fra arbeidsomfanget.

Avtalen inneholder også opsjoner for lagring av hele eller deler av plattformen i tilfelle en forhandling om salg er i gang når dekk og bruer leveres til Lyngdal.

Statoil opererer stigerørsplattformen på Ekofisk-feltet på vegne av eiergruppen for Statpipe-rørledningen. Siden den ble installert i 1984, har 2/4-S vært et viktig knutepunkt for transport av gass fra felt i Nordsjøen gjennom Statpipe.

Plattformen har ikke vært i bruk etter at omløpsrøret rundt Ekofisk kom i drift i august 1998. Omløpet knytter Statpipe til den Phillips-opererte Norpipe-ledningen, som forbinder Ekofisk med gassterminalen i Emden i Tyskland.

Selve fjerningen av dekksanlegget skal gjennomføres sommeren 2001. Kontrakten for dette arbeidet ble tildelt tidligere i år til Heerema Marine Contractors i samarbeid med UMOE Haugesund. Forberedende arbeider er i gang på plattformen.

Plattformens stålunderstell blir fjernet på et senere tidspunkt. Etter planen vil det skje samtidig med at Phillips Petroleum fjerner understell i det samme området.

Relatert artikkel:
Salg av stigerørsplattformen 2/4-S