Funn sør for Huldra

juli 12, 2000, 15:10 CEST

Gass og kondensat er påvist av operatøren Statoil i en letebrønn som ligger sør for Huldra-feltet i Nordsjøen.

Riggen West Alpha boret brønn nummer 30/3-9 på 123 meters vanndybde til en dybde av 4022 meter under havoverflaten. Den ble avsluttet i bergarter av tidlig til midtre jura alder. Letebrønnen ble ikke testet, og er permanent plugget og forlatt.

"Analyser av et omfattende datainnsamlingsprogram fra brønnen 30/3-9 skal gjennomføres før vi kan si om det foreligger kommersielle mengder," sier Reidar Helland, som er områdeleder for Horda.

Forekomsten kan eventuelt bygges ut som en undervannsløsning tilknyttet den Statoil-opererte Huldra-plattformen, som skal installeres på feltet i sommer.

Etter at brønnstrømmen er prosessert på plattformen kan gassen transporteres videre til det Norsk Hydro-opererte Heimdal-feltet mens kondensatet fraktes til Veslefrikk.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er, i tillegg til Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement, Total-Norge, RWE-DEA, Petro-Canada Norge og Svenska Petroleum Exploration.