Åsgard passerte 50 millioner fat

juli 17, 2000, 07:35 CEST

I forrige uke passerte oljeproduksjonen på Åsgard-skipet 50 millioner fat. Det utgjør sju prosent av oljereservene på det Statoil-opererte Åsgard-feltet i Norskehavet.

Siden oppstarten 19. mai i fjor har oljen har brakt inn 10 milliarder kroner, mens det kostet vel 7,4 milliarder å bygge produksjonsskipet Åsgard A.

Fra forekomsten Smørbukk Sør er det produsert omtrent 31,5 millioner fat – som utgjør mer enn 11 prosent av reservene i forekomsten.

"Det er en stor prosentandel for ett års produksjon," sier Knut Kviljo. Han er leder for Smørbukk Sør-laget i Åsgard ressursutvikling.

Den øvrige oljen som produseres på Åsgard-skipet kommer fra Smørbukk-reservoaret.

Gassen som produseres på feltet, har siden oppstarten blitt pumpet tilbake i reservoarene. Totalt er det injisert omtrent fire milliarder kubikkmeter gass tilbake i dem.