Tar inn 81 lærlinger

juli 20, 2000, 08:00 CEST

81 nye lærlinger har takket ja til plass i Statoil. De begynner læretiden, som stort sett er på to år, 1. september.

Lærlingene er valgt ut blant 900 kvalifiserte søkere fra hele landet, opplyser Arne R. Larsen, som har ansvaret for lærlingeordningen i morselskapet.

29 lærlinger skal være på Mongstad, 11 på Kollsnes, 14 på Kårstø, fire på Tjeldbergodden, fire på Rotvoll, tre på Forus, to på Sandsli og to i Bergen. 12 av årets lærlinger skal arbeide på plattform.

Lærlingene er fordelt på 10 forskjellige fagområder. Disse er automatikk, mekanikk, elektrikerfag, industrimekanikk, kjemiprosess, kokkefag, laboratoriefag, materialadministrasjon, kontorfag og sveisefag. Etter endt læretid kan alle søke på ledige stillinger i selskapet.

Ifølge Larsen er det viktig å opprettholde inntaket av lærlinger på omtrent det samme nivået som tidligere. Lærlingene sikrer at Statoil får de fagarbeiderne som trengs i framtiden. Selskapet handler dessuten i tråd med norsk lærlingepolitikk, som sier at myndighetene gir elevene teoriundervisning mens næringslivet tilbyr praksisplasser.