Smitteårsak avklart

juli 21, 2000, 09:00 CEST

Årsaken til hepatitt A-epidemien på Statfjord C-plattformen i Nordsjøen skyldtes at én smitteførende person forurenset mat.

Statoil har i samarbeid med Næringsmiddeltilsynet, Statens institutt for folkehelse og infeksjonsmedisinere på Sentralsjukehuset i Rogaland kartlagt utbruddet. Ni personer ble syke i hepatittutbruddet som sannsynligvis skjedde i tiden mellom 18. og 23. mai, men ingen av disse er årsak til smitten. Det er heller ikke noe som tyder på at folk i forpleiningstjenesten på plattformen har forårsaket smitten.

"Vi mener at epidemien er utløst av én person som har vært smittet. Denne personen kan være hvem som helst blant de mange som befant seg på plattformen i dette tidsrommet." Det sier Reidunn Ulland von Brandis, ansvarlig lege for Statfjord-feltet.

Årsaken til slike utbrudd er at en smittet person kommer i direkte berøring med mat. Særlig er salater utsatt. Ifølge Ulland von Brandis er det sannsynlig at de ni som ble smittet har spist mat eller salat fra samme fat som den smittede personen har vært i berøring med.

Ulland von Brandis opplyser at epidemien var over i mai. Den begrenset seg til de ni som ble smittet da. Hun ser ikke bort fra at det fortsatt kan forekomme enkelt tilfeller som kan ramme inntil to-tre personer, men utelukker nye epidemiutbrudd som innebærer at et større antall personer blir smittet.

Selv om man aldri kan gardere seg mot at personer som slurver med hygienen kan forårsake epidemiutbrudd, er det ifølge Ulland von Brandis viktig at folk som er nye på feltet og de enkelte plattformer blir informert om hvilke rutiner som gjelder. Alle må følge regler om personlig hygiene og vaske hendene etter toalettbesøk.

"Fra Statoils side vil det være viktig å sørge for at egne ansatte, entreprenøransatte og nytt personell som kommer ut på plattformene blir kjent med disse hygienekravene," sier Reidunn Ulland von Brandis.