Skip to content

Innspurt på Kårstø

juli 27, 2000, 08:00 CEST

Utvidelsene ved gassbehandlingsterminalen på Kårstø i Nord-Rogaland er snart i mål. 1. oktober skal den være klar til å ta imot gassen fra Åsgard-feltet i Norskehavet.

Utbyggingsprosjektet dobler terminalens kapasitet til å motta og behandle gass. Om lag 64 millioner kubikkmeter gass i døgnet kan heretter strømme gjennom anleggene.

Prisen for utbyggingen ser ut til å bli 10,4 milliarder kroner. Det er innenfor rammene i siste kostnadsestimat.

Aastein Austerheim, ansvarlig for oppstart og drift av Åsgard-anlegget på Kårstø, forteller at bare rundt ti prosent av arbeidet med å teste systemene gjenstår. Oppstartsaktivitetene er omtrent halvveis fullført.

Den første gassen skulle etter planen kommet fra Åsgard B-plattformen 1. september. Dette går ikke på grunn av streik og forsinkelser på Åsgard B. Derfor er det besluttet å benytte gass fra Statpipe-systemet for å få kjørt opp anleggene, opplyser Austerheim.

Kårstø utbyggingsprosjekt omfatter i tillegg til nytt mottaksanlegg for Åsgard-gassen, bygging av et ekstraksjonsanlegg for å separere rikgass i tørr- og våtgass. Et fraksjoneringsanlegg hvor den våte gassen skal separeres i propan, butaner og nafta står klart. Det er bygd to store fjellhaller for lagring av propan, og et gjenvinnings- og behandlingsanlegg for etan. Dessuten er det bygd nytt kaianlegg.

Totalt er 8 millioner arbeidstimer lagt ned i prosjektet som gjør Kårstø-anleggene til verdens tredje største produsent av flytende petroleumsgassprodukter (Liquefied petroleum gases, LPG) som propan, butan og nafta.