Sygna produserer

august 1, 2000, 11:00 CEST

Produksjonen fra den første brønnen på det Statoil-opererte Sygna-feltet i Nordsjøen startet i dag, 1. august.

Før årsskiftet skal også brønn nummer to være i produksjon, og Sygna ventes da å levere om lag 40.000 fat olje i døgnet. Feltet antas å inneholde 53,5 millioner fat utvinnbar olje, og de to brønnene er ventet å produsere fram til 2014.

Produksjonsbrønnene får støtte fra en vanninjektor som nå er under ferdigstillelse.

Sygna er bygd ut som satellitt med havbunnsinstallasjon knyttet til Statfjord C-plattformen, som ligger 21 kilometer lenger sør. Her blir olje prosessert, lagret og bøyelastet.

Utbyggingen er blitt gjennomført innenfor tidsplanen og under kostnadsoverslaget som ble lagt fram i planen for utbygging og drift.

"Sygna er et relativt lite prosjekt, men likevel blant de beste Statoil-opererte. Kravet til lønnsomhet tilfredsstilles selv med en oljepris på under sju dollar fatet," sier prosjektsjef Dag Brundtland.

God utnyttelse av infrastrukturen i Statfjord-området er ifølge ham en av grunnene til den gode lønnsomheten.

Kontrollkabelen mellom Sygna-feltet og Statfjord C inneholder en 3,5 tommers metanol servicelinje. Ifølge Brundtland er det den største diameter i verden som er brukt i en havbunnsutbygging. Servicelinjen bidrar til å kompensere for trykkfallet som følger av den store avstanden mellom satellittfelt og plattform.

Foruten Sygna er satellittfeltene Statfjord Nord og Statfjord Øst knyttet til Statfjord C. Når Sygna er i full produksjon kommer Statfjord C til å levere om lag 270.000 fat olje i døgnet. Rundt 94.000 fat av dette er plattformens egen produksjon. Resten kommer fra de tre satellittfeltene.