Støtter FN-tiltak

august 2, 2000, 14:30 CEST

Statoil har sluttet opp om et sett av FN-prinsipper som skal fremme menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og miljøforpliktelser.

Global Compact ble lansert på World Economic Forum i Davos i Sveits i fjor, der FNs generalsekretær Kofi Annan oppfordret verdens bedriftsledere til å handle i tråd med prinsippene.

Statoil undertegnet Global Compact på en konferanse i FNs hovedkvarter i New York i forrige uke.

Representanter fra internasjonalt næringsliv, fagbevegelse og menneskerettighets- og miljøorganisasjoner var her samlet for å gi sin tilslutning til initiativet og for å drøfte hvordan prinsippene skal etterleves i praksis.

"Vi deler Kofi Annans syn på at FNs effektivitet og autoritet kan bli styrket ved samarbeid med internasjonale selskaper," sier leder i konsernledelsens sekretariat Willy H. Olsen. Han representerte Statoil på konferansen.

"Derfor vil vi bistå FN når de setter i verk tiltak for å fremme menneskerettigheter og tiltak for helse, miljø og sikkerhet."