Funn i avgrensningsbrønn

august 4, 2000, 15:00 CEST

Gass og kondensat ble funnet av Statoil i en undersøkelsesbrønn sør for Kristin- og Lavrans-funnene på Haltenbanken.

Målet med boringen av brønn 6406/2-6A, som nå er nå avsluttet, var å avgrense Ragnfrid-funnet. Brønnen ble boret på 302 meters dyp til en total dypde på 4818 meter under havnivå i bergarter av tidlig jura alder.

Det er ikke gjennomført produksjonstester i brønnen, som er blitt permanent plugget. Evaluering av resultatene pågår.

Det var boreinnretningen Transocean Arctic som boret brønnen. Riggen er overtatt av Norsk Hydro.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er, i tillegg til Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), ExxonMobil og Norsk Hydro.