Redusert produksjon på Statfjord B

august 7, 2000, 11:30 CEST

Statfjord B-plattformen i Nordsjøen har redusert produksjonen på grunn av manglende dekning i overrislingsanlegget som er en del av brannslokkingssystemene.

Nedtrappingen skjedde ved 14.30-tiden i går, 6. august, etter at en rutinemessig test av brannvannsrørene i modulen for gasskompresjon viste at rust og voks tettet rørene.

Produksjonsnivået ligger nå på 22.000 fat olje om dagen, mens det vanligvis er rundt 88.000 fat. Produksjonen forventes å starte for fullt igjen i løpet av tirsdag 8. august.

"Etter at den aktuelle modulen ble tatt ut av produksjon, har vi renset rørene for rustpartikler og spylt dem med vann under høyt trykk," sier plattformsjef Klaus Kolloen.

Dette er tredje gang siden mai at Statfjord B har stanset produksjonen i ulike moduler fordi brannvannsystemet har gitt for dårlig dekning. Derfor er et stort arbeid gjennomført på Statfjord-feltet, hvor ett av tiltakene har vært testing av alle overrislingsanleggene på plattformene.

Kolloen sier at plattformen vil ha en fullgod dekning av brannslokningssystemene når produksjonen starter igjen.